top of page

Aanmeldformulier Feel

Wil je aanmelden bij Feel?

Op dit moment hebben wij korte wachttijden. Voor de provincie Friesland passen wij de wachttijden wekelijks aan op de Beschikbaarheidswijzer om zo transparant te zijn in wat we bieden en wanneer we dit kunnen bieden. 

Aanmelden voor:
Is er sprake van één of meerdere onderstaande problematiek bij ouder(s) en/of jeugdige?
Op welke dagdelen is het gezin beschikbaar?
Ontvangt de jeugdige op dit moment elders zorg in het kader van de Jeugdwet?
De jeugdige en ouders zijn op de hoogte en akkoord met de aanmelding bij Feel Jeugd en Gezin:

Bedankt voor de aanmelding. Feel neemt binnen vijf werkdagen contact met je op.

Specialistische Jeugdhulp Friesland

Per 1 januari 2024 is Feel weer gecontracteerd voor de onderstaande profielen van Specialistische Jeugdhulp bij alle gemeentes in Friesland. De huidige contracten lopen per 31 december 2023 af.

Profiel B - Meervoudige Specialistische Jeugdhulp

Meervoudige problematiek van de betreffende jeugdige is feitelijk de centrale problematiek binnen het betrokken gezinssysteem. Er is geen sprake van (zware) gezinsproblematiek. De problemen van de jeugdige zijn goed beïnvloedbaar door het pedagogische handelen van de ouders en andere mede-opvoeders.

Profiel C - Complexe problematiek

Complexe problematiek waarbij het gehele gezin onderdeel is van de behandeling en mogelijk is ook individuele problematiek van meerdere gezinsleden aan de orde.

Profiel J - Randvoorwaardelijke zaken en producten

Ouder(s) en jeugdigen die één van de Profielen Specialistische Jeugdhulp gebruiken. 

  • Vervoersvergoeding aanbieder

  • Reistijd Waddeneilanden

  • Afwachting WLZ aanvraag

  • Laag frequente jeugdhulp

  • Nazorgtraject

  • Meervoudig diagnostiektraject

bottom of page