top of page
Verbinding.jpg

Werkwijze

Onze werkwijze is te omschrijven als laagdrempelig, flexibel en betrokken. Wij plannen eerst een kennismakingsgesprek. Een gezinsbegeleider komt samen met de gezinscoördinator bij jullie langs. Om tot de juiste begeleiding te komen, wordt er in de eerste zes weken een gezinsplan opgesteld. In het gezinsplan komen vragen en wensen samen. In overleg betrekt de gezinsbegeleider school, opvang en/of andere zorgorganisaties erbij.  

Hier kun je het contactformulier vinden en invullen. Als wij deze ontvangen hebben, nemen we contact met je op.

Missie

Wij gunnen elk kind een goede toekomst waarin hij of zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Wij bieden dat extra (onder)steuntje die daarvoor nodig is aan het hele gezin. Zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. Feel is opgericht met het idee dat de zorg efficiënter kan, zonder wachtlijsten en de juiste zorg op maat. Wij gaan voor een snelle start. De juiste zorg wordt zo vroeg mogelijk ingezet om mogelijke problemen te voorkomen. Wij doen wat echt werkt.

Visie

Feel bekijkt het gedrag van kinderen in de context waarin zij opgroeien. Dit doen wij vanuit een brede invalshoek met betrokkenheid, passie, kennis en kwaliteit. Onze begeleiding is ambulant; bij het gezin thuis of op school. Wij zoeken de samenwerking op met ketenpartners. Er is een vaste gezinsbegeleider betrokken bij het gezin. Wij hebben korte lijnen zodat we makkelijk te bereiken zijn. Ons doel is dat ouders op eigen kracht de opvoeding kunnen dragen en kinderen kunnen opgroeien tot een individu.

''Hoe klein of groot de vraag ook is, samen gaan wij voor een goede (thuis)basis.''

bottom of page