Ons aanbod

Feel staat voor opgroeien en opvoeden. Wij bieden (tijdelijke) begeleiding aan gezinnen.
Wij richten ons op kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en professionals. 
Opvoeders kunnen vragen hebben over de opvoeding, ontwikkeling, het gedrag en de omgang met een kind.
Er kan sprake zijn van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek zoals autisme, licht verstandelijke beperking of ADHD. De begeleiding vindt plaats waar en wanneer nodig.

 

Gezinsbegeleiding

Als ouder heb je soms zorgen of vragen over je kind. Bij Feel kun je terecht met deze zorgen en vragen. Wij richten ons op het hele gezin en bieden begeleiding in de thuissituatie. Feel kijkt samen met het gezin mee naar welke vragen er zijn over de ontwikkeling, het gedrag en opvoeding van het kind. De begeleiding is gericht op het versterken van opvoedingsvaardigheden. Daarnaast biedt Feel begeleiding aan kinderen en hun ouders die uit elkaar gaan of uit elkaar zijn.

Samen kijken we wat er nodig is om weer verder te gaan.

Begeleiding kind

Verloopt de ontwikkeling van het kind anders dan verwacht? Feel is er voor kinderen die vastlopen en een extra steuntje in de rug nodig hebben. Wij kijken naar de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. Het aanbod bestaat uit praktische ondersteuning en begeleiding waarmee het kind zich verder kan ontwikkelen. Dit vindt plaats in de directe leefomgeving van het kind, zowel in de thuissituatie, kinderopvang als op school.

Goede start

Je bent zwanger. Er groeit een baby in jouw buik. Het kan zijn dat jij of mensen in jouw omgeving zich zorgen maken. Of je bent net ouder(s) geworden en je wilt graag op een roze of blauwe wolk zitten. Wat een fijne tijd moet zijn, kan door een combinatie van verschillende factoren zoals zorgen, stress, of sombere gevoelens verstoord worden.  
Feel biedt begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap. Een goede start in deze periode is bepalend voor de rest van het leven. Onze begeleiding is gericht op het jonge kind en zijn/haar ouder(s) zodat ze optimaal kunnen genieten van elkaar en op eigen kracht weer verder kunnen. Deze begeleiding vindt plaats in de thuissituatie en kan, in overleg, intensief worden ingezet.

Diagnostiek

Soms verloopt de ontwikkeling van het kind anders dan verwacht. Diagnostiek kan helpend zijn om zicht te krijgen op de oorzaak van de problemen en tevens waar de krachten en mogelijkheden van een kind liggen.

Bij Feel kan een jeugdige terecht voor  diagnostiek. Dit is een traject op maat. 

 Een diagnostisch traject bestaat uit verschillende onderdelen waarbij zoveel mogelijk informatie verzameld wordt door een orthopedagoog. Dit kan door gesprekken te voeren met de ouders, de leerkrachten en het kind zelf. Daarnaast wordt er een observatie van het kind gedaan. Op basis van de verzamelde informatie bekijkt de orthopedagoog welk onderzoek het beste ingezet kan worden. 

Als alles is afgerond worden de bevindingen gedeeld en wordt er psycho-educatie gegeven. Tot slot wordt er een plan van aanpak gemaakt, worden er handvatten gegeven en wordt samen met de betrokkenen gekeken hoe de begeleiding verder vorm kan worden gegeven.

Schoolbegeleiding

Feel werkt vanuit het uitgangspunt dat een kind altijd in wisselwerking staat met de omgeving. Wij kijken hoe het kind zich thuis ontwikkelt, maar ook hoe het kind zich ontwikkelt binnen een kinderopvang of op school. Wij bieden ondersteuning in het regulier- en speciaal (basis)onderwijs. De schoolbegeleiding bestaat uit observaties, gesprekken met de leerkracht en individuele begeleiding voor het kind.

Brusjes middag

Brusjes zijn de broertjes en zusjes van een kind met een beperking. Feel organiseert 1 keer per maand een middag voor brusjes. Tijdens deze middag ontmoeten de kinderen lotgenoten die uit eigen ervaring weten hoe het is om een brusje te zijn. Het belangrijkste van deze middag is dat de brusjes samen een leuke tijd hebben. Daarnaast is er ruimte voor informatie op maat over de speciale ondersteuningsbehoefte van het broertje of zusje.


Denk je bij het lezen hiervan, dit is iets voor mijn zoon of dochter. Stuur een mail voor meer informatie.