top of page

Ons aanbod

Feel staat voor opgroeien en opvoeden. Wij bieden (tijdelijke) begeleiding aan gezinnen.
Wij richten ons op kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en professionals. 
Opvoeders kunnen vragen hebben over de opvoeding, ontwikkeling, het gedrag en de omgang met een kind.
Er kan sprake zijn van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek zoals autisme, licht verstandelijke beperking of ADHD. De begeleiding vindt plaats waar en wanneer nodig.

Ontwerp zonder titel (9).png
Ontwerp zonder titel (6).png

Gezinsbegeleiding

Als ouder heb je soms zorgen of vragen over je kind. Bij Feel kun je terecht met deze zorgen en vragen. Wij richten ons op het hele gezin en bieden begeleiding in de thuissituatie. Feel kijkt samen met het gezin mee naar welke vragen er zijn over de ontwikkeling, het gedrag en opvoeding van het kind. De begeleiding is gericht op het versterken van opvoedingsvaardigheden. Daarnaast biedt Feel begeleiding aan kinderen en hun ouders die uit elkaar gaan of uit elkaar zijn.

Samen kijken we wat er nodig is om weer verder te gaan.

Goede start

Je bent zwanger. Er groeit een baby in jouw buik. Het kan zijn dat jij of mensen in jouw omgeving zich zorgen maken. Of je bent net ouder(s) geworden en je wilt graag op een roze wolk zitten. Wat een fijne tijd moet zijn, kan door een combinatie van verschillende factoren zoals zorgen, stress, of sombere gevoelens verstoord worden.  
Feel biedt begeleiding voor, tijdens en na de zwangerschap. Een goede start in deze periode is bepalend voor de rest van het leven. Onze begeleiding is gericht op het jonge kind en zijn/haar ouder(s) zodat ze optimaal kunnen genieten van elkaar en op eigen kracht weer verder kunnen. Deze begeleiding vindt plaats in de thuissituatie en kan, in overleg, intensief worden ingezet.

Ontwerp zonder titel (10).png
Ontwerp zonder titel (8).png

Individuele begeleiding

Verloopt de ontwikkeling van het kind anders dan verwacht? Feel is er voor kinderen die vastlopen en een extra steuntje in de rug nodig hebben. Wij kijken naar de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. Het aanbod bestaat uit praktische ondersteuning en begeleiding waarmee het kind zich verder kan ontwikkelen. Dit vindt plaats in de directe leefomgeving van het kind, zowel in de thuissituatie, kinderopvang als op school.

Diagnostiek

Soms verloopt de ontwikkeling van het kind anders dan verwacht. Diagnostiek kan helpend zijn om zicht te krijgen op de oorzaak van de problemen en tevens waar de krachten en mogelijkheden van een kind liggen. Bij Feel kan een jeugdige terecht voor diagnostiek. Dit is een traject op maat. 


Ontwerp zonder titel (7).png
Ontwerp zonder titel (11).png

Schoolbegeleiding

Feel werkt vanuit het uitgangspunt dat een kind altijd in wisselwerking staat met de omgeving. Wij kijken hoe het kind zich thuis ontwikkelt, maar ook hoe het kind zich ontwikkelt binnen een kinderopvang of op school. Wij bieden begeleiding in het regulier- en speciaal (basis)onderwijs. De schoolbegeleiding bestaat uit observaties, gesprekken met de leerkracht en individuele begeleiding voor het kind.

Begeleiding bij een omgangsregeling

Ieder kind heeft recht op omgang met zijn of haar ouder(s). Het kan zijn dat er tijdelijk geen contact is geweest tussen het kind en zijn of haar ouder(s) of dat het contact (tijdelijk) is verstoord. Feel biedt begeleiding bij het contactherstel tijdens een omgangsregeling. Deze begeleiding kan op locatie of in de thuissituatie plaatsvinden. Samen gaan we voor een veilig, ontspannen en plezierig contactherstel.

Ontwerp zonder titel (3).png
Ontwerp zonder titel (5).png

Goed genoeg ouderschap

Wij gunnen ieder kind een goede basis en een kansrijke toekomst waarin hij of zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Goed genoeg ouderschap betekent dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige, stabiele en liefdevolle omgeving.  Ons aanbod 'goed genoeg ouderschap' kan worden ingezet als kinderen dreigen uit huis te worden geplaatst of al uit huis zijn geplaatst. Er wordt onderzocht of ouders (weer) in staat zijn om hun kind(eren) zelfstandig op te kunnen voeden of met waar nodig ambulante begeleiding, doorstromen naar een gezinsverblijf of inschakelen van andere opvoeders.

Overig

Heb je een vraag over ons aanbod?

Neem dan contact met ons op.

bottom of page